Geodetske storitve

EXPRO Geodetske storitve - z vami 20 let
Ureditev meje

Ureditev meje

Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru...

Označitev meje

Označitev meje

Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov  zemljiškega katastra. Geodetsko podjetje lahko označi mejo v naravi z mejniki... 

Kataster stavb

Kataster stavb

  • Evidentiranje zemljišča pod stavbo
  • Vpis / sprememba stavbe v kataster stavb