Vris v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 

Odmera vodov gospodarske javne infrastrukture se izvaja na podlagi pravilnikov (UL RS št. 9/2004 in UL RS št. 56/2005), ki določajo pogoje za vris omrežja gospodarske javne infrastrukture v Zbirni kataster omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture.

Pri meritvah za vris v zbirni kataster GJI uporabljamo GPS (Global Positioning System)sprejemnik visoke natančnosti.