Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Po končani gradnji se stavbi v postopku določi zemljišče pod njo (in sicer se v zemljiškem katastru evidentira s koordinatami in s površino zemljišča pod stavbo in z identifikacijsko oznako stavbe).